Unibertsitatera sartzeko sarrera proba >25 eta >45

UPV-EHU-k konbokatzen duen 25 eta 45  urtetik  gorako unibertsitatea sartzeko frogaren prestaketa (modu librea). Matrikula otsailan izaten da (EHUn) eta froga maiatzaren hasieran

  • 25 urte (edo 45 urte) edo gehiago izan froga egiten den urtean

  • Atal orokorra: Textu-iruzkina, Lengoaia, Ingelera

  • Gizarte arloko atal espezifikoa: Gizarte Zientzietako Matematika

  • Horretaz aparte ikastetxeak lagundu dezake, ordu lektibotatik kanpo, Historia, Geografia eta Filosofiaren Historia  gaiak pretatzera.

Oharra: 45 gorakoentzakoek atal orokorreko Testu-iruzkina ,Lengoaia eta Euskera ikasgaietan azterketa egin beharko dute. Atal orokorra gainditu eta gero, elkarrizketa pertsonala egingo dute.

25 eta 45 gorakoentzakoek Euskerakoan exenzioa eskatu ahal izango dute.


  • Ikasturte osoan zehar, Urritik froga egin arte (Maiatzaren hasieran)

  • Astelehenetikk Asteazkenera  15:30-20:30 bitartean